Om vägar och grönområden

OBS! Nu finns ett driftsavtal med Huddinge kommun som innebär att när entreprenör är på plats så övertar kommunen drift och udnerhåll för vägarna i Etapp2. detta kommer ske med 30 dagars varsel. Tidsplan för detta är oklart, kommunen har tidigare sagt att de planerar att komma igång med arbetet under 2021.

 

Vidja vägförening ansvarar för drift och underhåll sommar och vinter för Vidjavägen ungefär från Helmerdalsvägskorsningen och vidare in i Vidja, samt vägar i Etapp 2.

Huddinge kommun ansvarar för övriga Vidjavägen samt vägar i etapp 1.

Tänk på att felanmäla potthål, gropar och alla tänkbara fel både på Vidjavägen till kommunen och på de vägar som Vägföreningen ansvarar för.

Det är du och jag tillsammans som är vägföreningen. Det innebär att vi kör långsamt, tar inte in onödig tung trafik i området och kör försiktigt när vägar har blivit nylagade. Alla kostnader för vägunderhåll debiteras på vägavgiften.

 

Rapportera problem med vägar och diken och grönområden, från pott-håll till nedskräpning till vagar (at) vidja.nu  – även problem med våra gemensamma anläggningar (bad, dansbana, materialgården t e x) kan rapporteras hit. Det är viktigt att vi alla är uppmärksamma och rapporterar in och inte tror att ”äsch det där har någon annan säkert sagt till om”.

Vi söker också vägfaddrar. Ju fler desto bättre. En vägfadder är några personer som tar särskilt ansvar för sin gata, eller sin del av gatan. Rapporterar in skador, organiserar slyröjning, städar upp skräp och har kontakt med grannarna i närområdet. Kontakta vägtillsynsman på vagar (at) vidja.nu om du är intresserad av att hjälpa till att ta ditt ansvar för Vidja.

 

Om du behöver använda dig av mark som tillhör Vägföreningen för något ändamål så kontakta ordf (at) vidja.nu för att diskutera kring detta och be om tillstånd.

Otillåten användning av vår gemensamma mark och våra vägar kommer beivras.

 

Vi följer Huddinge kommuns riktlinjer för fri sikt och slyröjning. Dessa finns här:

https://www.huddinge.se/contentassets/0c8c54b65be84ca9be1918b33a7d1271/nbf-folder-klipp-hacken.pdf

Om du inte själv åtgärdar på din tomt så kommer Vägföreningen behöva göra det. Kostnaden för detta tas av vägavgifterna.

Tänk på att det är parkeringsförbud längs vägarna i etapp 2. Detta syns på skyltarna som finns vid infarterna till Vidja etapp2. Vidjavägen har också parkeringsförbud. Däremot gäller andra regler i etapp1.

Huddinge kommun svarar under vintern 20-21 att de inte vet när arbetet med Vidjavägen kommer att komma igång…