Om vägar och grönområden

Rapportera problem med vägar och diken och grönområden, från pott-håll till nedskräpning till vagar (at) vidja.nu  – även problem med våra gemensamma anläggningar (bad, dansbana, materialgården t e x) kan rapporteras hit. Det är viktigt att vi alla är uppmärksamma och rapporterar in och inte tror att ”äsch det där har någon annan säkert sagt till om”.

Vi söker också vägfaddrar. Ju fler desto bättre. En vägfadder är några personer som tar särskilt ansvar för sin gata, eller sin del av gatan. Rapporterar in skador, organiserar slyröjning, städar upp skräp och har kontakt med grannarna i närområdet. Kontakta vägtillsynsman på vagar (at) vidja.nu om du är intresserad av att hjälpa till att ta ditt ansvar för Vidja.

 

Om du behöver använda dig av mark som tillhör Vägföreningen för något ändamål så kontakta ordf (at) vidja.nu för att diskutera kring detta och be om tillstånd.

Otillåten användning av vår gemensamma mark och våra vägar kommer beivras.

 

Vi följer Huddinge kommuns riktlinjer för fri sikt och slyröjning. Dessa finns här:

https://www.huddinge.se/contentassets/0c8c54b65be84ca9be1918b33a7d1271/nbf-folder-klipp-hacken.pdf

Om du inte själv åtgärdar på din tomt så kommer Vägföreningen behöva göra det. Kostnaden för detta tas av vägavgifterna.

Tänk på att det är parkeringsförbud längs vägarna i etapp 2. Detta syns på skyltarna som finns vid infarterna till Vidja etapp2. Vidjavägen har också parkeringsförbud. Däremot gäller andra regler i etapp1.

Under sommaren 2020 svarar Huddinge kommun att arbetet med Vidjavägen kanske kommer igång sista kvartalet 2021….