You are browsing the archive for Etapp 2.

Möte med Huddinge kommun

27 december, 2018 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Strax före jul hade delar av Vägföreningens styrelse möte med representanter från Huddinge kommun.

Alla inom etapp 2A ska ha fått information från kommunen angående tidsplanen och hur det nu går till med genomförandet av etapp 2. (Om du inte fått den informationen så scrolla ner lite här så finns den på hemsidan.)

Genomförandet av nya Vidjavägen är nu planerat att påbörjas under tredje kvartalet 2019. Man planerar för samma sträckning som nuvarande Vidjavägen samt en separat gång- och cykelbana som följer den sträckningen.

Kommunen har också framfört behov av etableringsplatser.

Nytt möte kommer äga rum igen i början av februari.

ringsättavägen2

Informationsbrev från kommunen till fastighetsägare i etapp 2

16 december, 2018 in Etapp 2

Kommunen har skickat ut informationsbrev men som inte verkar ha nåt så många fastighetsägare.

Här är bilder på dokumentet.

20181216_100050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20181216_100121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20181216_100128

Vidjavägen

29 november, 2018 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Vägföreningens styrelse har fått som svar från Gizem Yücel på Huddinge kommun – som är ny ”projektledare” för Vidja – att projektet för Vidjavägen på grund av olika orsaker blivit vilande. Vi har inte information om vilka orsaker det är.

Mer information än så har vi inte fått i nuläget. Styrelsen har begärt att då Vidjavägens iordningsställande verkar bli försenad att kommunen åtgärdar de fel och brister man inte ville åtgärda i somras pga att Vidjavägen ändå snart skulle börja iordningställas. Detta har vi inte fått svar på.

Har du frågor kring detta, eller andra funderingar kring Vidjavägen och/eller etapp 2 är det alltså Gizem Yücel på Huddinge kommun som du vänder dig till.

gizem.yucel@Huddinge.se eller 070 – 774 02 71

Hon har meddelat att ett infobrev ska skickas ut till Vidjaborna inom de närmaste veckorna och att hon ska inkomma med en tid för möte mellan Vidja vägförenings styrelse och kommunen före jul.

ringsättravägen

 

 

Vägar i etapp 2

13 april, 2018 in Etapp 2

Nu har sladdning påbörjats av alla grusvägar och Ringsättravägen kommer sladdas varje vecka på fredagar.

Sandsopning är också påbörjad.

Det är redan nu bra för dig som fastighetsägare att ta hand om sly och buskar som står vid tomtgräns och riskerar att växa ut. Det man röjt kan man med fördel lägga till samlingen av majbrasa (från nästa helg).

Frågor om vägar i etapp2 som vanligt till vägansvariga. Kontaktuppgifter och ansikten på dessa under kontaktuppgifter.

Mer om brevlådor

10 april, 2018 in Brevlådor, Etapp 1, Etapp 2

Hej Alla som bor i Vidja.

Som jag berättade på årsmötet så kämpar jag för ändring av placering för våra brevlådor.
Här följer lite info om hur det fortlöper.
Den 12 december 2017 kontaktade jag Merja Lindqvist på PostNord med anledning av den skrivelse som vi fick i våra brevlådor vid Alängsvägen/Vidjavägen om att brevlådorna måste flyttas.
Då vi haft ID-kapning i familjen med en följd till försök att belåna huset (dom misslyckades dock) och ett förfalskat körkort som någon hittat ute skickades per post till min sambo Michael ett åt efter att dom varit på banken, så känns det ännu mer angeläget att ha brevlådorna närmare fastigheten och därmed lite koll på vem som rör sig runt vems låda.
Jag har lagt fram ett förslag om t ex gemensam lådsamling vid varje väg och på så sätt få sin  brevlåda lite närmare och bättre koll på vem som rör sig vid vår och våra grannars brevlådor samt kanske lära känna sina grannar bättre då vi stöter på varandra vid brevlådorna.
Det kan ju också leda till att få igång ett större engagemang i grannsamverkan.
Efter den 12 december har det varit många turer mellan PTS (post & telestyrelsen) som stöttar oss, Merja Lindqvist (PostNord) som inte vill ha någon förändring, och Rådet för utdelningsfrågor (som ska granska klagomål hos PostNord).
Senaste som kommit från Rådet för utdelningsfrågor är att dom skickat ett direkt urklipp från de Allmänna råden som vi redan läst.
Jag har nu pratat med Merja igen som skickat mig tillbaka till Rådet, med hänvisning att det är deras beslut som gäller.
Tyvärr så blir vi, som ni säkert känner till, bollade mellan de olika instanserna på PostNord, så jag har bollat tillbaka frågan till Rådet och PTS.
Vid ett tidigare tillfälle skickade jag också ärendet till kommunstyrelsen i Huddinge som svarade att dom inte har något ansvar i frågan.
Vi kanske behöver bilda en grupp som träffas och kämpar med att driva detta vidare??
Alla ni som skulle maila till mig efter årsmötet…..jag väntar fortfarande….. pernillakavenius@gmail.com  skriv gärna att det gäller ärende  PN2018:1821 och några rader om er syn på placering.
Eller skriv ner det på ett papper och kom förbi mig på Pelikanvägen 2 och lämna det personligen så scannar jag in skrivelsen och skickar till Rådet.
Vänliga hälsningar
Pernilla Kavenius
brevlådor3

Snart är det årsmöte!

15 februari, 2018 in Brevlådor, Etapp 1, Etapp 2, Gatukostnad, Information från styrelsen!

Glöm inte bort årets medlemsmöte.

Söndagen den 18 mars
Kl 13.00 Vi ses vid Ågestaverket/Ågesta utbildningsanläggning (Vidjavägen 17) för en guidad tur på området av Storstockholms brandförsvar (mestadels utomhus och ej inne i det gamla kärnkraftverket) som förväntas pågå i en timme.
ca 14.00 Därefter bjuds du på kaffe och något enklare kex. Har du några allergier får du gärna ta med dig något eget.
kl 14.30 Årets medlemsmöte börjar. Om det kommer många så finns en sittplats per fastighet.

En motion har inkommit.
I övrigt bjuds du på information (och skvaller) om etapp 1 och etapp 2 – som då har vunnit laga kraft
Lantmäteriförrättning och information om markförsäljning
BRevlådor och möte med kommunen m.m.

Inget prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

8 februari, 2018 in Etapp 2, Gatukostnad, Information från styrelsen!

Häromdagen kom domen. Det blir ingen prövning av detaljplanen i mark- och miljööverdomstolen. Domen har kommunicerats till samtliga klaganden.

Svea HR P 10755-17 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2018-02-06

Vad händer nu?

Det vet vi inte riktigt, men däremot så om vi följer vad som hände med etapp 1 så blir det ungefär som följer:

Detaljplanen för etapp 2 vinner laga kraft om några veckor. Kommunen kommer då att snabba upp den projektering som redan pågår. Etapp 2 är indelat i tre delar, A, B och C och planen är att börja med del A. Varje del har en genomförandetid på 4-5 år.

Vägföreningen kommer också påbörja kommunicerande med kommunen kring allt vad det innebär med kommunens byggnationer i etapp 2, samt diskussion kring underhåll och drift av gator i etapp 2.

Får jag börja bygga nu då?

Nja, inte riktigt än. Men följ processen på www.Huddinge.se/vidja så får du reda på mer. Du kan söka om bygglov när detaljplanen vunnit laga kraft, men inte börja bygga (eller flytta in i ditt hus) förrän vid senare tillfälle. På Huddinges hemsida finns också alla handlingar och kartor på de tre delarna m.m.

Behöver jag betala gatukostnaden nu?

Nej, det behöver du inte förrän hela etapp 2 är klart.

Mer information kommer allt eftersom.

 

 

Överklagan till mark- och miljööverdomstolen

11 december, 2017 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Nu har Vidja vägförenings ombud lämnat in ärendet till Mark- och miljööverdomstolen och fått anstånd till den 8 januari för att komma in med en mer utvecklad talan. Även ett antal fastighetsägare har gjort detsamma.

Svea HR P10755-17 Aktbil 13

 

Dom i Mark- och miljödomstolen

17 november, 2017 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Domen i mål P 4628 – 16 angående detaljplan för Vidja etapp 2 kom 2017-11-13.

Den har meddelats de 25 klaganden, varav Vidja Vägförening är en part.

Nacka TR P 4628-16 Dom 2017-11-13

PDF – fil på ungefär 30 sidor. Hur du beställer ditt eget exemplar ser du på Mark- och miljödomstolens hemsida

http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Bestalla-allmanna-handlingar/ i högra spalten

I korthet så förutom ett par små ändringar så gick domstolen på kommunens linje.

Överklagande av domen ska ske den 4 december 2017.

 

Vad händer nu?

Vidja Vägförening har ett årsmötesbeslut på att driva frågan för vägföreningens del så nu formuleras ett överklagande.

Hur övriga av de klagande fastighetsägarna agerar får vi ses när tiden för överklagande gått ut.

 

 

 

Protokoll från mark- och miljödomstolen

6 oktober, 2017 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Nu har protokollet från syning av mark- och miljödomstolen den 14 september skickats ut till alla de som har överklagat detaljplanen för Vidja etapp 2.

Vad händer nu?

Klagandena ger tillfälle att slutföra sin talan senast 27 oktober

Kommunen ges tillfälle att slutföra sin talas senast den 12 november.

Mark- och miljödomstolen sade muntligen vid synen att de hoppades att fatta beslut i saken före årsskiftet. Vi återkommer så snart mer information når oss.