Protokoll från mark- och miljödomstolen

6 oktober, 2017 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Nu har protokollet från syning av mark- och miljödomstolen den 14 september skickats ut till alla de som har överklagat detaljplanen för Vidja etapp 2.

Vad händer nu?

Klagandena ger tillfälle att slutföra sin talan senast 27 oktober

Kommunen ges tillfälle att slutföra sin talas senast den 12 november.

Mark- och miljödomstolen sade muntligen vid synen att de hoppades att fatta beslut i saken före årsskiftet. Vi återkommer så snart mer information når oss.

 

Comments are closed.