Vidja naturmark. Fråga till Kommunstyrelsen.

25 augusti, 2017 in Etapp 1, Etapp 2, Information från styrelsen!

På kommunstyrelsemöte 30 augusti kommer denna förfrågan från Vidja vägförening att tas upp. I korthet handlar det om en fråga till kommunen om en planändring som innebär att man lyfter ur den planlagda naturmarken som Vidja vägförening äger och förvaltar ur detaljplanen och att den marken sålunda fortsätter under Vidja Vägförenings huvudmannaskap.

Se förfrågan här:

inlagaplan

Och Vidja vägföreningens svar till kommunen om huruvida Vidja vägförening kommer att söka om skadestånd.

huddingekommunskadestånd

 

Här finns handlingarna till kommunstyrelsens möte. Vår fråga är fråga 24. Kommunstyrelsens svar är att avslå frågan.

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/namndhandlingar/kommunstyrelsen/2017/2017-08-30/06-ks-170830-arende-19-31.pdf

Comments are closed.