Delgivning från Lantmäteriet

18 november, 2023 in Information från styrelsen!

Nedan följer den text som Lantmäteriet önskar att vi lägger upp på hemsidan. De kommer inte skicka delgivning till berörda fastigheter utan anser att fastigheterna har delgivits i och med denna text.

”Lantmäterimyndigheten har meddelat att de fått in ansökan om att fastigheten Vidja 1:430 ska delas upp i fem fastigheter genom klyvning och avstyckning. Vidja 1:430 har 0,6 % i andelstal i samfälligheterna Vidja s:1, s:2 och s:3. Ansökan innebär att Vidja 1:430s andelar istället kommer höra till lotten med huvudbyggnaden, blivande Vidja 1:683. Lotten kommer ägas av en av de två personer som nu äger Vidja 1:430. Enligt lantmäterimyndigheten räknas ägarna till alla fastigheter som har andelstal i Vidja s:1-s:3 som sakägare i lantmäteriförrättningen. Sakägarna har på sig t.o.m. 28 november 2023 att komma in med synpunkter mot förändringen av andelstalen. Synpunkter skickas till gustav.hellrup@huddinge.se.”

 

Huddinge Vidja s_1

Huddinge Vidja s_2

Huddinge Vidja s_3

 

Comments are closed.