Senaste rapport från Storstockholms brandförsvar

8 november, 2016 in Information från Storstockholms brandförsvar

Även tilläggsmätningarna kom tillbaka utan anmärkningar. Vidja-området är alltså fritt från PFAS.

Rapport och mer information finns här:  http://www.storstockholm.brand.se/aktuellt/inga-fororenade-dricksvattenbrunnar-i-vidja

Fem ytterligare brunnar har man tagit prov på, samt på fyra platser tagit prov på sediment.

Comments are closed.