You are browsing the archive for Information från styrelsen!.

Glöm inte bort tiden för nästa årsmöte!

3 februari, 2020 in Information från styrelsen!

29 mars ses vi igen! Tiden är nu bestämd till att mötet börjar 14.30 – från ca 14:00 finns personer på plats för att registrera er. Ni som varit på de senaste mötena vet att det tar en ganska lång tid så kom i tid.

Så att alla säkert ska få plats ses vi i aulan på Huddinge gymnasium. (nära simhallen)

Årsmöteshandlingarna kommer per post och dessa ska vara dig tillhanda senast 8 dagar före mötet. Troligen kommer de några veckor innan. Du kan också hålla utkik här på hemsidan som lägger upp de färdiga årsmöteshandlingarna samtidigt som de skickas till tryck!

Hur gör jag:

Jag läser igenom årsmöteshandlingarna innan mötet

Jag blir registrerad i dörren. Det är bra att ha koll på vilket fastighetsnummer jag har.

Jag deltar på mötet och tar del av den information som finns.

Om jag inte kan komma kan jag ge fullmakt till någon som deltar på mötet. Fullmakten behöver innehålla mitt namn och fastighetsbeteckning, och vem som jag ger fullmakten till, samt min underskrift!

 

 

Vägarbeten

17 januari, 2020 in Information från styrelsen!

Nu fyller vi i potthål i etapp 2.

Vad behöver du göra:

Du som kör bil behöver hjälpa till att köra ner fyllningen i hålen så att det blir hårt och ligger kvar! Kör lite snett över de ifyllda hålen.

Du som bor i närheten springer med jämna mellanrum ut på vägen med din piazzavakvast och sopar in fyllningen mot hålen så att fyllningen ligger kvar där den ska vara!

Och så håller vi tummarna för att det inte kommer ett ihållande regn!

vägarbete

Info om arbeten i våra närområden

13 januari, 2020 in Information från styrelsen!

Om du vill ha mer information om arbetet med den nya kraftledningen, det man arbetar med bland annat vid Ågestaverken och längs stora delar av Ågestavägen så finns information på https://www.svk.se/snosatra-ekudden

Och vill du ha mer information om vad som händer med arbetet att demontera Ågestaverket så finns information på https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vara-energislag/karnkraft/avveckling-av-agestaverket

Och som vanligt, för hur det går i etapp 2 i Vidja så gäller https://www.huddinge.se/vidja

 

God Jul!

23 december, 2019 in Information från styrelsen!

julande

 

God Jul önskar styrelsen!

julande

Vi väntar fortfarande på bankkonton

20 december, 2019 in Information från styrelsen!

Tyvärr är det för få fastigheter som har ett registrerat bankkonto för utbetalning, vilket innebär att det inte kommer kunna ske en utbetalning i december. Den manuella handläggningen av utbetalningar av fastigheter blir för tidsödande och för kostsam. Så gör nu ett ryck med registrering så hoppas vi att en utbetalning kan ske i januari. Vet du inte hur du gör så scrollar du ner en bit här!

Extramöte 191117

28 november, 2019 in Information från styrelsen!

Tack till alla som kom på extramötet! Till nästa möte får vi hitta en lokal som rymmer 200 personer! :)

Över 110 fastigheter var representerade (varav några med fullmakter) och mötet slutade strax innan utsatt tid. Dock startade vi sent pga att avprickningsproceduren tar längre tid än man tror. Till nästa möte blir det nog en inställelsetid och en starttid!

Och alla överlevde trots att det var varmt och lite syrefattigt mot slutet plus att ljudanläggningen gjorde tappra försöka att blåsa några trumhinnor i början.

Protokollet slutsigneras på söndag och kommer skannas in och läggas in här på måndag.

Då hittar ni det under flik dokument på 2019.

Registrera bankkonto – manual

11 november, 2019 in Information från styrelsen!

 

 

Du har väl registrerat ditt bankkonto!!

Föreningshuset som administrerar vårt medlemsregister har ett system så att vi kan registrera våra bankkonton för framtida utbetalningar av såld mark.

 

 

Har du aldrig registrerat epostadress i vårt register?

För några veckor sedan fick du ett engångslösenord i posten. Följ instruktionerna.

Om du har tappat bort engångslösenordet eller posten inte kom fram – kontakta ordförande Roland Janevi på ordf@vidja.nu och uppge ditt fastighetsnummer och vilken epost du vill ha registrerad – lämpligen den du mailar ifrån.

Har du en registrerad epostadress i vårt register?

Gå till följande länk (länken finns också på hemsidan www.vidja.nu)

https://forening.foreningshuset.se/vidja_vagforening/loggain

Klicka på ”inget lösenord”

Skriv in din registrerade e-post-adress och klicka på ”skicka uppgifter”

Du får ett mail med ett tillfälligt lösenord så att du sedan kan logga in på länken ovan och skapa ett nytt eget lösenord.

Därefter kan du gå till fliken Uppgifter och fylla i namn på bank, clearingnummer, kontonummer och sedan spara

 

Har du ingen e-post och ingen tillgång till dator?

Kontakta kassör Evelyn på 0705 – 29 09 10  för en manuell registrering.

 

 

Obs! Endast en person per fastighet kan registreras. De utbetalningar som sker får sedan fastighetsägarna dela upp sinsemellan!

Obs! Äger du flera fastigheter kan du registrera på en fastighet. De övriga fastigheterna behöver det göras en manuell registrering och då kontaktar du kassör Evelyn på numret ovan eller mail kassor (at) vidja.nu

 

Tänk på att du ansvarar för att uppge rätt information!

Vi hoppas på att kunna göra utbetalningen för 2017 och 2018 års sålda marker i år. Det är en summa i storleksordningen 75 kronor eller något i den vägen.

Extra medlemsmöte 17 november 14.30 – 16.30

29 oktober, 2019 in Information från styrelsen!

Som tidigare meddelats blir extramötet den 17 november 14.30

Vi ses i Hus A på Ågesta Folkhögskola

Handlingarna är nu på väg ut i posten, men finns också här på sidan under dokument (vid flik 2019)

Har du frågor på handlingarna så skicka dem i förväg till info (at ) vidja.nu

Övriga frågor tas upp i mån av tid!

 

Kan du inte komma: någon annan kan bära fullmakt för din räkning. Fullmakten måste vara skriftlig och innehålla: fastighetsbeteckning, ägares namn, vem som bär fullmakten och underskrift av samtliga ägare. En fastighet = en röst.

När du kommer till platsen registreras din närvaro i röstlängden. Vi är ca 450 fastigheter och det är bra om så många som möjligt kommer. Om det blir fullt gäller en fastighet = en person i lokalen

 

ågesta3

Registrera kontouppgifter

25 oktober, 2019 in Information från styrelsen!

Det här var inte en enkelt sak. Tyvärr blev det så många fel med utskicket från Föreningshuset att de kommer skicka ut ett nytt till alla i Vidja.

En del har fått ett brev, andra har fått två brev, några har inte fått något brev alls och några har bara fått brev nummer två vilket är helt obegripligt om du inte har fått brev nummer ett.

Så det kommer ett nytt brev till alla.

Om du har fått båda breven från Föreningshuset och lyckats registrera din e-postadress och bankkonto utan några som helst problem så kan du slänga det brev som kommer i början på nästa vecka.

Om du har tekniska problem oavsett att du fått två brev så kan du kontakta Föreningshuset på kund@foreningshuset.se eller Linn Oskarsson på 08 – 556 061 40 så hoppas vi att du kan få hjälp där. Beskriv ditt problem tydligt.

FAQ:

Fråga: Jag får felmeddelande om att din epost redan är registrerad i systemet

Svar: det verkar som att det bara går att registrera samma uppgifter på en fastighet, dvs har du flera fastigheter behöver vi göra en manuell registrering på övriga fastigheter. Så länge vi har dina uppgifter på en fastighet så räcker det. Om du däremot vet med dig att du inte har registrerat din epostadress på någon annan fastighet så hör av dig till Föreningshuset på kontaktuppgifter ovan

Fråga: min äldre farbror som äger en fastighet i Vidja har ingen epost eller tillgång till internet. Hur gör han då?

Svar: då hör man av sig direkt till vår kassör, Evelyn, så gör vi en manuell registrering. Henne når du på 0705 – 29 09 10 – tänk på att bara ringa inom rimliga tider

Fråga: Trots att jag följer instruktionerna så fungerar det inte. Vad är fel?

Svar: hör av dig till Föreningshuset enligt uppgifterna ovan

Fråga: Jag har inte fått några brev alls och har inte en aning om vad du pratar om.

Svar: antingen kontaktar du Föreningshuset direkt eller så avvaktar du deras nästa försök till utskick. Om du fortfarande inte fått något när nästa vecka är slut (alltså första november) så hör av dig til Föreningshuset enligt ovan.

Fråga: vi är flera ägare av en fastighet men vi har bara fått brev till en av oss, hur gör vi?

Svar: det verkar som om systemet bara hanterar en registrering per fastighet. Fastighetsägarna får själva komma överens om hur ni fördelar de senare utbetalda pengarna sinsemellan

Fråga: när kommer pengarna

Svar: intentionen är att kunna göra en första utbetalning det här året. Det bygger så klart på att den tekniska lösningen från Föreningshuset fungerar – vi kommer meddela på hemsidan när filen körs iväg till en bank för att administrera utbetalningarna. HÅll utkik på hemsidan!

 

 

 

Mer uppdatering kring att registrera uppgifter

22 oktober, 2019 in Information från styrelsen!

Föreningshuset har skickat två brev.

Ett brev med ett följebrev från Vidja vägförening om varför vi behöver kontouppgifter samt ett papper med qr-kod och ett engångslösenord. Med detta brev kan du registrera din epostadress. Detta brev kom till de flesta i början på förra veckan.

Ett papper saknades i det brevet, det var hur du sedan går vidare för att registrera kontouppgifter. Detta brev skickades då ut av Föreningshuset separat – och hur du gör finns också i ett inlägg här nedan. – Detta brev kom till de flesta den här veckan.

Om du har fått båda breven och följt dessa så är du klar. Om du har fått det första brevet och sedan följt det och det inlägg som finns här nedan och registrerat dina uppgifter så är du också klar.

MEN – några av oss har bara fått det andra brevet (eller inget brev alls) – och utan brevet med qr-kod och engångslösenord kan du inte registrera något alls.

Vi arbetar nu på hur Föreningshuset kan lösa dessa och återkommer. Obs att det är Föreningshuset som ansvarar för utskicken och engångslösenorden så detta kan vi inte hjälpa er med.

Följ uppdateringar här på hemsidan!