Begränsning av tunga transporter

4 september, 2015 in Information från styrelsen!

För att minska slitaget på vägar i Etapp 2 införs nu en begränsning för tunga transporter. Nyttotrafik tillåts, t ex sophämtning och septitömning och liknande. Vid enstaka nyttotransporter t ex gruslass och DHL-leveranser samt övriga frågor kontakta vagar (at) vidja.nu

 

Maxvikt 4 ton gäller i hela Etapp 2. Begränsningen gäller tills vidare. Överträdelse kommer att beivras.

 

4tskylt

Comments are closed.