Valberedningen söker Dig!

8 februari, 2016 in Information från styrelsen!

Vidja Vägförenings Valberedning söker nu nya styrelsemedlemmar. Martin Bergman och Monikka Smedberg arbetar hårt för att hitta dig som är sugen på att arbete för Vidja.

Som styrelsemedlem och suppleant är din uppgift att:

Delta i möten, under 2015 har styrelsen haft 6 styrelsemöten, några arbetsmöten i olika konstellationer, samt en städdag på Materialgården. Varje år ser olika ut! En del möten är väldigt långa, och andra är korta!

Kanske ha ett eget intresseområde som du särskilt arbetar med

Bidra med din kunskap, ditt glada humör och goda ideer

Göra reklam för fixardagar och olika evenemang i ditt närområde i Vidja

För närvarande sökes styrelsemedlem på två år samt två suppleanter

Valberedningen söker också en revisor samt en revisorssuppleant som gör revisorsuppgifter

Arvode utgår enligt årsmötesbeslut.

 

Är du intresserad? Kontakta Martin Bergman på 070 – 925 79 09

 

 

 

Comments are closed.