Etapp 2 – information från kommunen

22 mars, 2016 in Information från styrelsen!

Vid Vägföreningens möte med Huddinge kommun i februari informerades om att planen är att detaljplanen för etapp 2 ska antas till sommaren. De fastighetsägare som berörs av förändringar i detaljplanen har fått information om detta. (Ett fåtal fastighetsägare.)

Om du har frågor kring t ex dagvatten, ändringar i detaljplanen, m.m så kan du läsa på Huddinges hemsida om planläggningen i Vidja.

http://huddinge.se/vidja

Här finns alla dokument, kartor, ändringar i planen för etapp 2 m.m. Här kan du se tänkt sträckning för bussen, vart dagvattnet ska tas om hand, vilka markförsäljningar som ska ske, vilka avstyckningar som kan ske m.m.

Här finns också kontaktuppgifter till personer på kommunen.

Vi fick på årsmötet veta att Johanna Tullhage-Wahdstorp precis har slutat men när kommunen hinner uppdatera bör hennes efterträdares kontaktuppgifter finnas tillgängliga där.

Comments are closed.