Vidja Etapp 2

21 juli, 2016 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Tiden för överklagan som tidigare anslagits har nu gått ut. Vägföreningen har bett om mer tid för att inkomma med utvecklad talan i saken. Nu väntar vi för att se hur detta besvaras. Även enskilda fastighetsägare har överklagat. De flesta har även de bett om mer tid för att inkomma med utvecklad talan.

 

Comments are closed.