Beviljat anstånd med överklagan i Etapp 2

12 augusti, 2016 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Häromdagen kom besked från Mark- och Miljödomstolen att anstånd beviljats i ärendet kring detaljplanen Etapp 2. Vägföreningens sökta anstånd till den 20 september 2016 har beviljats (med kommentaren att ytterligare anstånd inte kan påräknas).

Vad händer nu: styrelsen arbetar förstås sedan tidigare med att formulera överklagan i Vägföreningens namn tillsammans med ombud. Utvecklad talan skall alltså vara inne senast 20 september. Observera att Vägföreningens ärende gäller det som redan tidigare bestämts på årsmöte: i korthet att så långt det är möjligt bevara och behålla den mark som Vägföreningen gemensamt äger och förvaltar.

Så långt jag vid snabb genomläsning av aktbladet kan se så har också de fastighetsägare som begärt anstånd med att inkomma med talan beviljats detta.

Mer information om vad som sker i ärendet kommer allteftersom ny information inkommer.

 

Comments are closed.