Återställning av tomtmarkeringar i etapp 1

24 november, 2016 in Etapp 1

Nu när Etapp 1 är klart och färdigt kommer gränsmarkeringarna kontrolleras och vid behov återställas av Huddinge kommun i området utmed huvudgator, lokalgator, gång- och cykelvägar. Gränspunkter som utmed gatuområdet varit koordinatsatta omarkerade punkter kommer också markeras ut med gränsrör. Huddinge kommun betalar hela den kostnaden. Arbetet med detta kommer genomföras under januari – maj 2017.

Comments are closed.