Inbjudan till samråd ang nedrivning av Ågestaverket

18 januari, 2018 in Information från styrelsen!

ågestaverket1

 

 

Samrådsmöte om nedmontering och rivning av Ågestaverket äger rum i Aulan på Ågestaverket den 20 februari kl 19.00

Denna information har skickats ut till angränsande fastigheter, vilket torde vara alla i Vidja.

Mer information finns på www.vattenfall.se/agestaverket

Comments are closed.