Geotekniska undersökningar

8 februari, 2018 in Information från styrelsen!

Stockholms vatten har tidigare gjort geotekniska undersökningar på vägar inom etapp 2 och kommer fortsätta göra ytterligare undersökningar av markförhållanden inom området. Sweco och Bjerking samarbetar kring detta på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall.

Comments are closed.