Vidjavägen

2 april, 2018 in Information från styrelsen!

Efter lite förvirring på Huddinge kommun så insåg de att driftsansvaret för Vidjavägen fortfarande låg hos dem. De som har felanmält har fått ett par olika brev från Huddinges servicecenter med först felaktig information som styrelsen fick ta tag i genom kontakter med Huddinge kommun.

Planen som är  nu är att Huddinge ska åtgärda de fel som finns på Vidjavägen för att därefter ha en syning tillsammans med representanter för Vidja vägförening och för att därefter diskutera kring ett eventuellt driftsåtertagande och hur det i så fall ska se ut. Vidja vägförening har ju inget eget intresse av att återta driften på en väg som har väldigt mkt tung trafik på grund av de omvandlingar som pågår i området. Huddinge kommun å andra sidan har ju ett större intresse av att återlämna driften i perioden tills man påbörjar byggstart på Vidjavägen nästa år.

Passa på att felanmäla fel på Vidjavägen till Huddinge kommun så de får alla felanmälningar samlade.

Comments are closed.