GDPR

21 maj, 2018 in Information från styrelsen!

Du har säkert inte missat den nya personuppgiftslagen som träder i kraft 25 maj.

Vidja vägförening förvarar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna veta 1. vilken fastighet du (eller flera) äger och hur stor andel av denna du äger och 2. hur vi ska fakturera vägavgift (och i förekommande fall båtavgift) av dig. Dessa uppgifter kommer från lantmäteriet eller är våra egna registrerade (t ex ibland vill en fastighetsägare ha faktura på annat sätt än till sin folkbokföringsadress)

Dessa uppgifter förvaras hos en extern registerhållare, www.foreningshuset.se

När du inte längre är fastighetsägare i Vidja och dina och Vägföreningens förehavanden är avslutade (i framtiden kan det t ex handla om utbetalningar pga markförsäljning som gjorts när du var fastighetsägare i Vidja även om du upphört att vara det senare som gör att ditt namn behöver hänga kvar i registren ett tag även efter försäljning av din fastighet.) så tas du bort ur våra register.

 

 

 

 

 

Comments are closed.