Dags att röja sly!

18 augusti, 2020 in Information från styrelsen!

Nu växer det så det knakar längs vägarna. Dags att röja din tomt vid vägen så att det blir god sikt för alla!

Vi följer Huddinge kommuns rekommendationer för slyröjning och sikt. Dessa hittar du här! De ligger också alltid i fliken Om Vidja och Om vägar och grönområden.

https://www.huddinge.se/contentassets/0c8c54b65be84ca9be1918b33a7d1271/nbf-folder-klipp-hacken.pdf

I korthet: dina växter bör inte vara högre än 80 centimeter vid utfart. Sikten ska vara fri 2,5 meter.

Om du har en hörntomt ska sikten vara fri minst 10 meter.

Stora buskar och träd ska inte växa vid gatan utan i så fall en bit in på din tomt så de inte skymmer sikt.

sommarvidja3

 

 

 

 

 

Dikesröjning i etapp 2 kommer ske lite längre in på hösten, men om du passar på och snyggar till ditt dike när du ändå håller på så blir ingen ledsen för det!

 

 

Comments are closed.