Vidjavägen

12 augusti, 2019 in Information från styrelsen!

Kommunens tidsplan på Vidjavägen har blivit försenad då man hittat fornlämningar. Nästa steg är att länsstyrelsen gör en bedömning och först därefter kan fortsatt projektering göras. Kommunens tidsplan var tidigare att påbörja Vidjavägen under sista kvartalet 2019. Den tidsplanen kommer de nog inte alls kunna hålla.

När det gäller driften av Vidjavägen så finns ett avtal mellan Huddinge kommun och Vidja vägförening sedan flera år att Huddinge kommun ansvarar för driften av Vidjavägen (plogning och underhåll). Ursprungstanken med avtalet var att efter arbetet i etapp 1 var klart skulle kommunen återställa Vidjavägen i körbart skick (efter mycket tung trafik som kört under flera år). Dock har kommunen inte återställt Vidjavägen i för vägföreningen tillräckligt godtagbart skick och har alltså fortfarande driften från Ågesta till så långt som den är nybyggd i Vidja.

Använd gärna kommunens felanmälningsformulär eller app för detta. Ett tips är att göra så konkreta och specifika felanmälningar som möjligt, en för varje skada, då flera personers erfarenhet är att om man gör en felanmälan på ”hela Vidjavägen” så får man inget gehör för detta. Ju mer specifik felanmälan desto högre chans att den åtgärdas och besvaras. Flera personer har också kontaktat kommunen och önskat att man gör vägmarkeringar för ökad trafiksäkerhet, detta har vi inte heller fått gehör för. Kanske är det läge att göra en ny ”drive” för detta inför hösten och vintern.

 

Vidjavägen från där det nybyggda tar slut tills Vidjavägen tar slut i Vidja driftas av Vägföreningen precis som för etapp 2. Där felanmäler ni som vanligt till vagar (at) vidja.nu

Tänk inte att ”äsch” det där har nog redan någon annan rapporterat in – det är inte alls säkert!

dimma_vidja

 

Comments are closed.