Glöm inte bort tiden för nästa årsmöte!

3 februari, 2020 in Information från styrelsen!

29 mars ses vi igen! Tiden är nu bestämd till att mötet börjar 14.30 – från ca 14:00 finns personer på plats för att registrera er. Ni som varit på de senaste mötena vet att det tar en ganska lång tid så kom i tid.

Så att alla säkert ska få plats ses vi i aulan på Huddinge gymnasium. (nära simhallen)

Årsmöteshandlingarna kommer per post och dessa ska vara dig tillhanda senast 8 dagar före mötet. Troligen kommer de några veckor innan. Du kan också hålla utkik här på hemsidan som lägger upp de färdiga årsmöteshandlingarna samtidigt som de skickas till tryck!

Hur gör jag:

Jag läser igenom årsmöteshandlingarna innan mötet

Jag blir registrerad i dörren. Det är bra att ha koll på vilket fastighetsnummer jag har.

Jag deltar på mötet och tar del av den information som finns.

Om jag inte kan komma kan jag ge fullmakt till någon som deltar på mötet. Fullmakten behöver innehålla mitt namn och fastighetsbeteckning, och vem som jag ger fullmakten till, samt min underskrift!

 

 

Comments are closed.