Årsmötesprotokollet

8 april, 2021 in Information från styrelsen!

Nu finns det signerade protokollet på plats här under dokument.

Tack till det fyrtiotal tappra som trotsade väder och vind och såg till att ett årsmöte kunde genomföras! Nu tar styrelsen nya tag med bland annat följande punkter:

Försäljning av föreningens tomtfastigheter

Fortsatt vägunderhåll i etapp 2 tills dess att kommunen tar över - detta sker i samband med att kommunen påbörjar arbetet i etapp 2A – vilket ännu har okänt startdatum

Ta fram en planering för skötsel av föreningens naturmark och övrig mark som kvarstår framgent i föreningens ägo

Med flera.

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du under kontaktuppgifter. I styrelsens första möte efter årsmötet kommer kanske några funktioner byta person, håll utkik efter uppdateringar.

 

 

Comments are closed.