Vägar i Vidja

4 december, 2021 in Information från styrelsen!

I och med att arbetet med Vidja etapp 2 kommer igång efter årsskiftet så tar kommunen nu över drift- och underhållsansvar för alla gator inom Etapp 2. De har också drift- och underhållsansvaret för Vidjavägen under samma period som arbetet med Etapp 2 pågår. Och sedan tidigare för alla gator inom Etapp 1.

Det innebär att felanmälningar sker via Huddinge kommuns servicecenter 08 – 535 300 000 eller på deras hemsida https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/felanmalan-drift-och-underhall/felanmalan/

På länken ovan finns också länk till app för felanmälan som rekommenderas att ladda ner.

(Detta är ju helt nytt så det kan vara så att du får fel svar av servicecenter vid kontakt)

 

Comments are closed.