Spaning från arbetsboden

22 februari, 2015 in Information från styrelsen!

Kommunen kommer att börja reparera Vidjavägen från och med v 9. Främst området mellan stallet och brukshundsklubben, men även övriga delar kommer ses över. Byggetableringen kommer också ta ett större krafttag med korsningen Vidjavägen – Ringsättravägen som ju är väldigt hålig.

Byggetableringen har också fått låna lite mark av Vägföreningen mitt emot brevlådeställningen Helmerdalsvägen-Vidjavägen för att där erbjuda p-plats till de fastighetsägare som pga vägarbetet inte kommer åt sina uppfarter. Det är endast de fastighetsägarna som får parkera där.

Comments are closed.