You are browsing the archive for 2012 juni.

Samråd!

9 juni, 2012 in Information från styrelsen!

Vid Huddinge kommuns möte i samhällsbyggnadsnämnden torsdagen den 26 april 2012 beslöt nämnden att gå ut med samråd gällande Vidja etapp 2. Du hittar handlingarna (med några kommentarer för det du/ni ser) för detta samråd här nedan .pdf format.
Vid sammanträdet beslöts även att gå ut med gatukostnaden för Vidja etapp 1 och 2 för samråd. Gatukostnaden för befintlig fastighet föreslås vara 209.036kr och för nybildad fastighet 440.000kr

Huddinge kommun kommer att arrangera två stycken informationsmöten med anledning av detta. Dessa kommer att hållas i Farsta Gymnasium den 24/5 och den 29/5 klockan 18,30-20,30. Där är det tanken att vi som fastighetsägare skall kunna ställa frågor och få svar gällande samrådshandlingarna.

Samrådet kommer att pågå t.o.m. 9 juli 2012

Den förenklade samrådshandlingen och tomtkarta kommer att skickas ut till respektive fastighetsägare, samt en inbjudan till informationsmötena.

I nuläget har styrelsen inte gått igenom handlingarna men kommer så snart detta är gjort informera om konsekvenserna av dessa.

Dokument i .pdf format

Karta A+B
De områden som är grönmarkerade är de områden som Huddinge kommun ämnar expropriera. Vissa av dessa områden är privat ägda medan andra är av oss gemensamt ägda. De av oss gemensamt ägda har fastighetsbeteckning 1:2, 1:4, 1:5, 1:445 samt 1:602.

· DP VIDJA ETAPP 2 SAMRÅD KARTA A.pdf
· DP VIDJA ETAPP 2 SAMRÅD KARTA B.pdf


Karta naturområden
De områden som är grönmarkerade är de områden som Huddinge kommun ämnar låta oss behålla med enskilt huvudmannaskap. Med på denna karta finns även de områden som brutits ur etapp 1 och flyttades till etapp 2

· Samråd naturområden Vidja Plankarta A1.pdf


Broschyr
Förenklad broschyr med kortfattad information

· Broschyr vidja 26 april 2012 sid4123 A3.pdf


Samrådshandling
Kompletta samrådshandlingar

· Vidja 2 samrådshandling.pdf


Bilaga 1
Här finner du de fastigheter där Huddinge kommun vill expropriera mark/tomt

· Bilaga 1.pdf


För att kunna läsa .pdf dokument kan du ladda ned en gratis läsare från Adobe.com
Klicka här för att ladda ned Adobe Reader.