You are browsing the archive for 2013 januari.

Valberedningen söker just dig

26 januari, 2013 in Information från styrelsen!

ETT MEDDELANDE FRÅN VALBEREDNINGEN TILL ALLA MEDLEMMAR

 Vill du vara med och påverka i Vidja?

Vill du hjälpa till med våra vägar och områden som vi förfogar över?

  Det vi saknar nu är 2 st ledamöter och 2 st. suppleanter.

1 st. revisor samt revisorssuppleant behövs.

Även 2 st. till valberedningen ska väljas.

En ledamot med vana att skriva protokoll sökes.

 Arvoden utgår för samtliga poster enligt årsmötets beslut.

 Möten hålls en ca 1 kväll/månad med sommaruppehåll.

Är du minsta nyfiken eller bara känner att JA detta vill jag vara med i!

Så tveka inte att höra av dig snarast till

Valberedningen Vidja Vägförening

 Pernilla Uhrström mobil 076-130 26 47

 Mail:  pernilla.uhrstrom@gmail.com

 Sara Borenius mobil 070-790 48 98

 Mail: s_borenius@hotmail.com

 Vet Du någon som du tror skulle vilja vara med men som inte går in på denna hemsida?

Vidarebefordra det gärna och be denna ringa oss eller meddela oss så ringer vi upp personen.

Uppdateringar av hemsidan

25 januari, 2013 in Information från styrelsen!

styrelsebild_kentSom ni kanske märker ser sidan lite annorlunda ut, vi håller på och strukturerar om.
Allt ligger fortfarande där det legat, tack för tålamodet.
/Kent