You are browsing the archive for 2015 november.

Arbete vid Stormfågelvägen startar v 47

12 november, 2015 in Information från styrelsen!

Arbetsledare meddelar att v 47 fortsätter arbetet på Stormfågelvägen. Man kommer inte ha tillgång till sin fastighet hela tiden med bil, men alltid till fots.

Arbetet kommer ske etappvis med start från korsningen vid brevlådorna i riktning mot blivande vändplan. Skyltning kommer upp om hur man ska köra för att komma till sin fastighet när arbetet påbörjas.

Särskilt att beakta är tanktömning, kontakta arbetsledare om det snart är dags så bygget kan samordna med SRV.

Sopor slängs i de större uppsamlingskärlen vid brevlådorna. Soptömning vid fastighetsgränsen kommer inte kunna ske under pågående arbeten.

Frågor kring detta och annat kan ställas till arbetsledare Andreas Hahn 076 – 11 95 657

 

Nedan bifogas information som gått ut till alla berörda boende.

 

v47stormfågelvägen