You are browsing the archive for 2018 december 27.

Möte med Huddinge kommun

27 december, 2018 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Strax före jul hade delar av Vägföreningens styrelse möte med representanter från Huddinge kommun.

Alla inom etapp 2A ska ha fått information från kommunen angående tidsplanen och hur det nu går till med genomförandet av etapp 2. (Om du inte fått den informationen så scrolla ner lite här så finns den på hemsidan.)

Genomförandet av nya Vidjavägen är nu planerat att påbörjas under tredje kvartalet 2019. Man planerar för samma sträckning som nuvarande Vidjavägen samt en separat gång- och cykelbana som följer den sträckningen.

Kommunen har också framfört behov av etableringsplatser.

Nytt möte kommer äga rum igen i början av februari.

ringsättavägen2