You are browsing the archive for 2020 juli.

Parkering i Vidja etapp 2

17 juli, 2020 in Information från styrelsen!

parkering_vidja

 

Du har väl koll på vad den här skylten betyder!! (Just den här skylten står vid Alängsvägen, men likadana skyltar finns vid infarterna till Vidja etapp 2)

Det innebär att du inte får parkera längs vägarna i Vidja etapp 2. Detta gäller förstås även vid badet, där är endast parkering tillåten på själva parkeringen.

Vid ett bad är det extra viktigt att utryckningsfordon enkelt kan komma fram, för alla badandes säkerhet, så vi har bett parkeringsbolaget göra en extra kontroll vid badet då och då för att se så att parkeringsreglerna efterlevs!

 

Senaste information från kommunen!

16 juli, 2020 in Information från styrelsen!

info_kommunen_juni20

 

Senaste info-brev från Huddinge kommun. Alla info om etapp 2 finns på Huddinges hemsida: www.huddinge.se/vidja där kan du se även den information som just du inte får i brevlådan eftersom du bor i etapp 1 t ex.

I korthet. Kommunen hoppas på att påbörja arbetet på plats i etapp 2A under 2020 och i 2B och C under 2023…

Projekteringar i alla områden pågår.