You are browsing the archive for 2020 december.

Äntligen utbetalningar!

21 december, 2020 in Information från styrelsen!

Arbetet med att betala ut pengarna från försäljning av föreningens fastigheter från 2017, 2018 och 2020 har nu på börjats.  Flera av er har redan fått pengar. Det har varit ett långt arbete att få till ett vettigt sätt att administrera det hela på.

Din fastighet får pengar utifrån hur stor andel den har i föreningen. Om du betalar hel vägavgift – och alltså är permanentboende – har fastigheten en andel i föreningen (1,0) . Om du betalar halv vägavgift har fastigheten en halv (0,5) , om du har en tomt är det 0,2. Därefter delas andelen ut på fastighetsägarna och hur stor procentdel de äger av fastigheten.

Vi har i första hand betalat ut pengar till de som har registrerat sina bankkonton i Föreningshuset enligt brev som gick ut under förra året eller direkt till Ordförande Roland Janevi eller till Kassör Evelyn Windesjö.

Därefter kommer vi skicka ut bankavier till övriga fastighetsägare. Bankavin får man gå till banken för att lösa in.

Styrelsen har valt att dela upp utbetalningen till de fastighetsägare som är registrerade på fastigheten i förhållande till ägarandel. Är man två fastighetsägare som är hälftenägare så får man hälften var av beloppet. Är man fler delägare så får man i proportion till sin ägarandel.

 

 

I dag har vi i de flesta fall enbart en av ägarnas bankkonton detta för att det då var så våra registermöjligheter såg ut. Idag finns möjlighet att registrera fler ägare och fler konton. Har ni möjlighet att även anmäla övriga ägares konton så kan det underlätta det fortsatta arbetet. Gör det i sådana fall direkt till ordförande Roland Janevi eller till föreningens kassör Evelyn Windesjö.

Ordf@Vidja.nu eller Kassor@Vidja.nu