You are browsing the archive for 2020 november.

Utbetalningar av försäljd mark.

26 november, 2020 in Information från styrelsen!

Uppdatering om läget efter det som informerades om på årsmötet.

Under de senaste åren har det skett vissa markförsäljningar.

2017 och 2018 är belopp som fastighetsägare tidigare har blivit informerade om att ta upp i sina deklarationer. Det var försäljning av mindre markbitar till fastighetsägare i enlighet med detaljplanerna. (Detta har du fått om du var fastighetsägare vid den tiden och inget du behöver åtgärda idag)

Våren 2020 avslutades en längre tvist med Huddinge kommun om ersättning av föreningens naturmark inom Vidja etapp 1.

Beloppet fastställdes till 7,6 miljoner i Mark- och miljödomstolen. (Kommunens bud var 250tkr)

Detta belopp ger ungefär 16tkr per helt betalande fastighet.

För att möjliggöra dessa utbetalningar har styrelsen begärt att få in kontonummer från alla fastighetsägare. Detta gjordes genom utskick från Föreningshuset under förra året med ett flertal utskick.

Det arbetet är nu klart och målsättningen är att betala ut pengarna före jul. Den stora fördröjningen har legat i att hitta en bank eller banktjänst som är villig att åta sig arbetet, det har varit svårt att tillse. Manuell registrering har behövs göra för varje enskild fastighet, är det en eller flera ägare, hur stor ägarandel och det är olika fastigheter som gäller för de tre olika tillfällena och registreringarna behöver kontrolleras.

När det gäller föreningens tomter finns det ett årsmötesbeslut på att sälja dem. Detta är ett arbete som också tar lång tid, och arbetet med det fortgår. Inga försäljningar är påbörjade i nuläget.