You are browsing the archive for 2023 mars 14.

Tack!

14 mars, 2023 in Information från styrelsen!

Tack till alla som kom till Årsmötet. Det blev lite försenat i starten men därefter gick det undan. Tack till avgående styrelsemedlemmar och till nytillkomna!

Nu pågår arbetet med att färdigställa protokollet och senast 26 mars blir det signerat och därefter inskannat, upplagt här på hemsidan och sedermera också arkiverat.

Det som de flesta brukar vara mest intresserade av är att utdebiteringen av årets vägavgift klubbades till 1000 kronor för hel andel.

Under fliken kontaktuppgifter pågår nu arbete för att uppdatera – Styrelsen kommer ha sitt första konstituerande möte i början på april och därefter kommer mer information. Ordförande Roland omvaldes på sin post och kan kontaktas ifall du inte vet vem du annars ska ta kontakt med.

årsmöte 2023