You are browsing the archive for 2024 februari.

Årsmöteshandlingar på gång

19 februari, 2024 in Information från styrelsen!

Sedan förra veckan finns nu årsmöteshandlingarna här på hemsidan under dokumentfliken för 2024!

Snart årsmötesdags!

1 februari, 2024 in Information från styrelsen!

Nu har motionstiden passerat och styrelsen arbetar nu för fullt med att iordningsställa årets årsmöteshandlingar. Planen är att de ska gå till tryck i mitten på februari för att därefter hamna i din brevlåda (fysisk eller digital) i god tid före årsmötet. Revisorerna jobbar på för att gå igenom det föregåënde årets alla ekonomiska händelser.

Vad är din uppgift?

Läs igenom årsmöteshandlingarna!

Kom till årsmötet i god tid! Du prickar av dig vid vårt avprickningsbord – uppge namn eller fastighetsnummer.

Om du inte kan komma så kan du ge en fullmakt till någon som kommer. Fullmakten behöver innehålla:  ditt fastighetsnummer, ditt namn och din underskrift – samt vem du ger fullmakten till. Fullmaktsinnehavaren kommer att rösta i ditt ställe!

Är du sugen på att vara eldvakt under valborgskvällen – kom fram till styrelsen efter mötet och skriv upp dig på lista! Eldvakter behövs för att vi ska kunna anordna eld!