Det här händer på din väg

15 maj, 2017 in Information från styrelsen!

Nu är det sandsopat efter vintern så nu är våren här på riktigt även om det inte alltid känns så. Slyröjning pågår på olika ställen. Inventering pågår efter vintern att se över vägunderhållsbehovet.

 

Vi påminner om ditt ansvar som fastighetsägare att hålla fri sikt i korsningar:

 

Säker trafik på gator kräver fri sikt i korsningar. Enkla saker som att klippa häcken före och under sommaren kan rädda liv. Ansvaret för att sikten är fri är din som fastighetsägare.

Tänk på att stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom sikttriangeln. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. 

Comments are closed.