Uppdatering kring detaljplan etapp 2

17 maj, 2017 in Etapp 2

Mark- och miljödomstolen har nu bett Huddinge Kommun inkomma med svar på de överklaganden som finns och svarstiden går ut om någon vecka.

Comments are closed.