Uppdatering kring brevlådor i etapp 1

17 maj, 2017 in Brevlådor, Etapp 1, Information från styrelsen!

Det stora företag som delar ut post har ännu inte kontaktat Huddinge kommun för att reda ut detta.

Huddinge kommun har i detaljplanen beslutat att inte upplåta mark till brevlådeställningar, och om postutdelare nu önskar detta så behöver de ansöka om att få använda allmän kommunal mark till detta. Vidja vägförening är inte en del i beslutet utan den frågan beslutas mellan kommunen och de företag som delar ut post.

Företagen som delar ut post i området har inte överklagat eller haft synpunkter på att brevlådesamlingar inte finns med i detaljplanen i det samråd som varit för etapp 1 och inte heller i det samråd som varit för etapp 2.

Om brevlådeställningar ändå kommer att bli den lösning som kommun och postföretagen beslutar om, så kommer de inte driftas eller handhas av Vidja Vägförening, det blir då en fråga för de som har sin brevlåda vid en brevlådeställning att diskutera med postföretag och med kommun.

Kommunens hållning i frågan är att standarden rimligen ska vara högre även på postutdelning i ett detaljplanerat område än ett icke planerat område.

Comments are closed.