Vägarbete pågår!

18 augusti, 2017 in Information från styrelsen!

Nu pågår vägarbete på Ringsättravägen och Kattugglevägen. Även andra vägar kommer att arbetas med: Helmerdalsvägen, Näktergalsvägen, Grönfinksvägen.

Varför görs detta: vägarna slits av väder och tung trafik. Vägföreningens uppdrag är att hålla vägarna i farbart skick tills dess att kommunen övertar driften i och med att detaljplanen för etapp 2 vinner laga kraft. Fram tills dess görs de åtgärder som behövs, men kanske inte alla åtgärder som borde göras. Stora kostsamma åtgärder kommer att undvikas eftersom det är att slänga pengar i sjön då vägarna ändå ska göras om helt för att följa detaljplanen.

Vad kan du själv göra för att hålla vägarna i gott skick:

Rapportera fel till vagar (at) vidja.nu

Håll hastigheten! Kör lugnt och försiktigt!

Undvik att ta in tung trafik i området!

vägarbetepågår

Comments are closed.