Vägunderhåll

22 september, 2017 in Information från styrelsen!

ringsättavägen2

 

Nu är våren och sommarens vägunderhåll avklarat till stora delar.

Precis som med de andra vägarna får Ringsättravägen inte någon ny beläggning.

Varför inte?

1. För att det finns årsmötesbeslut på att hålla vägarna tillräckligt farbara inom etapp 2 med minsta möjliga medel

2.  För att vägkroppen kan inte bära en beläggning och det blir då ett stort, omfattande, tidskrävande och kostsamt arbete med att göra om vägkroppen för att den ska kunna tåla beläggning vilket i sin tur strider mot ovanstående nr 1

Detta kan förstås ändras om en medlem inkommer med motion till nästa årsmöte om att ändra intentionen i vägunderhållet.

Vidare förs diskussioner kring att hitta mindre kostsamma åtgärder som ändå fungerar under en längre tid.

Vad kan jag då göra som bilist för att hålla vägarna i gott skick och undvika skador på min bil.

Kör långsamt. Håll hastigheten, men ännu hellre kör ännu långsammare.

Undvik att regelmässigt ta in tung trafik i området.

Comments are closed.