Ringsättravägen

23 mars, 2018 in Information från styrelsen!

Till årsmötet kom en motion från medlemmar i vägföreningen – kring Ringsättravägens skick och standard. Motionärerna föreslog att lägga Y1Gbeläggning på den mest utsatta sträckan på Ringsättravägen.

Styrelsen lämnade ett förslag kring åtgärder som bygger på att inom inte alltför lång tid kommer driftsansvar för Ringsättravägen att övertas av Huddinge kommun. Detta förslag innebär sladdning 4 gånger per månad samt saltning 2 gånger per månad – detta till en sammanlagd årskostnad på 100,000 kr.

Mötet gick till röstning mellan förslagen och mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen kommer att vid nästa medlemsmöte försöka att separera kostnader särskilt för sträckan på Ringsättravägen från de övriga vägunderhållskostnaderna.

Dock måste ju tjälen gå ur marken först innan riktiga åtgärder kan sättas in, och som vädret ser ut så kommer det dröja ett tag till.

Vad kan du göra för att minimera riskerna för skador på vägarna?

Kör långsamt!! Det är bra både för bilen, folk som är ute och går, hästarna och övrigt djurliv.

Ta inte in tung trafik i området i onödan!! Tung trafik påverkar vägarna väldigt mycket.

I hela etapp 2-området gäller också att skador och potthål och annat bör rapporteras till vägansvariga så snart du upptäcker dem. Tänk inte att ”äsch det är det säkert någon annan som gör”. Kontaktuppgifter till vägansvariga hittar du under kontaktuppgifter.

 

Comments are closed.