Information från Huddinge kommun angående etapp 2

11 juni, 2018 in Information från styrelsen!

Alla boende i etapp 2 ska ha fått information från Huddinge kommun som gick ut förra veckan i adresserade kuvert till alla fastighetsägare. (Dock verkar det inte ha gått ut till alla i etapp 2 och en del personer i etapp 1 har fått det)

Där finns en tidsplan och lite om hur gången kommer vara nu. Vidja etapp 2 är indelad i tre delar: A, B och C och kommunen räknar med att påbörja så kallade platsbesök i berörda fastigheter i del 2A under de sista månaderna 2018.

 

Här finns informationen i sin helhet. Mer information finns på www.Huddinge.se/vidja

info från kommunen

Comments are closed.