Kallelse till förrättning

25 november, 2022 in Information från styrelsen!

Kraftledningen som byggdes över ”hundängen” borta vid återvinningen hamnade inte helt på den mark där den var inritad så en ny förrättning behöver göras om. Alla fastighetsägare som ingår i Vidjas gemensamhetsanläggning är sakägare och kallas därför till den. Styrelsen kommer närvara vid förrättningen.

Förrättningen äger rum 19 december kl 13:30

Här finns kallelsehandlingarna.

KallelseVidjavägen_förrättning

 

Comments are closed.