Spaning från arbetsboden

16 mars, 2015 in Information från styrelsen!

Brevlådorna vid korsningen Vidjavägen/Helmerdalsvägen kommer att flyttas ca 25 meter längre upp på Helmerdalsvägen. Denna flytt kommer att ske snarast. (Kanske har den redan skett.)

 

Info från Birka som är entreprenör på plats.

infobrevlådor

Comments are closed.