You are browsing the archive for Information från styrelsen!.

Riskträd på vägföreningens mark

30 januari, 2022 in Information från styrelsen!

Har ni sett träd inom Vidjaområdet som riskerar att falla omkull, eller på annat sätt orsaka skada på person eller egendom, vill vi gärna att ni hör av er till föreningen. Vi kommer då och tittar på trädet/träden och vidtar de åtgärder som krävs för att minska risk för skada. 

Är ni osäkra på vems mark trädet/träden står på, så hjälper vi er att ta reda på det. Det är bara att höra av sig.  

Kontaktuppgifter: 

Peter Björklund

Mail: mark-sjo (at) vidja.nu
Telefon: 073 – 660 64 35

Trettondagsaftonsbål

28 december, 2021 in Information från styrelsen!

Då vi samlat så mycket ris under höstens fixardag så anordnar vi trettondagsaftonsbål vid Ringsättrabadet. 5 januari kl 17, om vädret tillåter.

Ta på varma kläder och kom ner och titta på elden en stund!

Vägar i Vidja

4 december, 2021 in Information från styrelsen!

I och med att arbetet med Vidja etapp 2 kommer igång efter årsskiftet så tar kommunen nu över drift- och underhållsansvar för alla gator inom Etapp 2. De har också drift- och underhållsansvaret för Vidjavägen under samma period som arbetet med Etapp 2 pågår. Och sedan tidigare för alla gator inom Etapp 1.

Det innebär att felanmälningar sker via Huddinge kommuns servicecenter 08 – 535 300 000 eller på deras hemsida https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/felanmalan-drift-och-underhall/felanmalan/

På länken ovan finns också länk till app för felanmälan som rekommenderas att ladda ner.

(Detta är ju helt nytt så det kan vara så att du får fel svar av servicecenter vid kontakt)

 

Vidja Valborgskör söker medlemmar!

25 november, 2021 in Information från styrelsen!

Nu hoppas vi ändå kunna fira Valborg i vår som före pandemin och då är det dags att ta upp Valborgskören igen!

Vi söker dig  som vill vara med!

Vi sjunger några klassiska valborgssånger – Vintern rasar och några till. Om du är körvan och till och med vet vilken stämma du har så är det ett extra plus – men för att det ska höras ordentligt så behövs alla röster. Vi planerar för en första träff i slutet av januari!

Vi tänker oss att vi repar 6-8 gånger under januari till april. Fler reptillfällen och fler körmedlemmar möjliggör en större repertoar. OBS! Körledaren är inget proffs, utan vi kämpar på tillsammans!

VÅrt framträdande är vid valborgselden i Vidja ca 20.30 så du behöver vara i Vidja mellan 18-21 på Valborgsmässoafton.

Är du intresserad? Hör av dig till Catarina Sand på 0702 – 47 23 30

Deklaration 2022

11 november, 2021 in Information från styrelsen!

Vid det har laget har de flesta fått uppgifter inför inkomstdeklaration som avser utbetalning från Vidja vägförening 2021. Utbetalningarna kommer att ske allteftersom under resten av året. (Det är en ganska avancerad manöver som kräver mycket handpåläggning.)

Spara detta brev, för när det är dags för deklaration i vår kommer du inte komma ihåg det!!

Årets utbetalningar baseras på ett antal sålda tomter och den inkomna försäljningen minus vissa kostnader fördelas ut på fastighetsägarna enligt vilken andel i föreningen som en fastighet har, samt vem som var ägare av den fastigheten vid de olika försäljningstidspunkterna.

Läs dokumentet noga. Spara det bland dina viktiga papper tills det är deklarationsdags. Hör av dig till ordförande Roland Janevi på ordf (at) vidja.nu om du har frågor.

 

Ny i Vidja?

8 november, 2021 in Information från styrelsen!

Är du ny i Vidja? Kanske nyss har byggt hus och flyttat in? Eller gammal i gården sedan länge? Har du undringar så hittar du oftast svar på detta här på hemsidan. Börja alltid med det som står under fliken Om Vidja. Där finns info om vägarna, om felanmälningar – men också under Vad är Vidja Vägförening så finns mer detaljerat framför allt för dig som först köpt tomt härute och som nu också har byggt på den och permanent flyttat in i ditt nya hus. Hur ändrar du andelstal från tomtens 0,2 till permanentbostadens 1,0?

Informationen under om Vidja uppdateras när något händer eller ändras så ta för vana att kolla runt lite då och då!

Avtal pågår

30 oktober, 2021 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Under hösten har avtalsförhandlingar pågått mellan Vidja vägförening och Huddinge kommun. Vägföreningen har haft med juridiskt ombud i dessa förhandlingar. Förhandlingarna har gällt servitut och tillträde till släntmark, etableringsplatser och drift och underhåll av Vidjavägen.

När det gäller släntmark så finns nu ett avtal på plats som ger Huddinge kommun förtida tillträde till marken för att kunna påbörja arbetet i Etapp 2. Detta avtal är nu färdigt och påskrivet och registrerat. Detta avtal medger kommunens tillträde till de ytor som behövs för att kunna arbeta.

När det gäller etableringsplatser så finns nu ett avtal som ger Huddinge kommun tillträde till etableringsplatser i Vidja för att kunna ha som arbetsområden. ”Den gamla etableringsplatsen” (vid Vidjavägen/Stormfågelsvägen kommer återigen att användas som etableringsplats, samt ett område vid Vidjavägen/Britteviksvägen. Som ersättning för etableringsplatserna så ska Huddinge kommun iordningställa vår fotbollsplan vid Vidjavägen till en sjumannaplan vilket ska vara klart i juni 2022. Kommunen ska också iordningsställa en basketplan vid gamla etableringsplatsen och ytterligare en sjumanna fotbollsplan vid Britteviksvägen när Etapp 2 är slutfört och etableringsplatserna ska återställas. I övrigt ska etableringsplatsernas ytor iordningställas efter att Etapp 2 är klart. Föreningshuset/kiosken som i dag står vid Ringsättrabadet ska flyttas till nära anslutning vid fotbollsplanen vid Vidjavägen. Detta avtal är också nu påskrivet och registrerat. Vidja vägförenings styrelse funderar nu bland annat på hur Föreningshuset ska anordnas för att också i framtiden t ex kunna inrymma pappersarkiv och vilket behov som kan finnas för att kunna sköta fotbollsplanen.

I båda dessa avtal medger Vägföreningen kommunen att vid behov ta ner den växtlighet som finns för att arbeten ska kunna genomföras.

När det gäller Vidjavägen finns nu ett avtal som ska godkännas av kommunstyrelsen senare i år och intentionen från kommunens sida är enligt deras uppgift att det ska gälla från första december där kommunen fortsatt ansvarar för driften av Vidjavägen i enlighet med de regelverk som finns för att hålla en väg i skick. Kommunen ansvarar då för drift och underhåll av vägen och tillhörande diken från grindstolparna vid Ridskolan och hela vägen till Vidjavägens slut. Driften innefattar både sommar- och vinterunderhåll. Efter att utbyggnaden av Vidja etapp 2 är klar 2027 ska vägen besiktigas av oberoende besiktningsperson och de åtgärder som den person anser ska göras, ska då utföras innan vägen kan återlämnas till Vägföreningen. Styrelsen är väldigt nöjda med att till slut ha fått detta nedskrivet i ett avtal som tydligt regleras. Vi återkommer när avtalet är klart och påskrivet och börjar gälla.

Frågor om avtalen? Kontakta ordförande Roland på ordf(at)vidja.nu

 

 

Eldningsvecka

16 oktober, 2021 in Information från styrelsen!

Nu börjar eldningsveckan, du har väl klart för dig vilka regler som gäller? Annars läser du på Huddinge kommuns hemsida här:

Eldningsvecka (huddinge.se)

 

Sista dag för eldning är 24 oktober.

Glöm inte fixardagen!

8 oktober, 2021 in Information från styrelsen!

10 oktober klockan 10 ses vi nere vid Ringsättrabadet. För dig som aldrig varit med förut brukar vi hänga löst vid kiosken tills någon berättar för oss vad vi ska göra! Kläder efter väder!

Nu eftersöker vi bankkonton igen!

5 oktober, 2021 in Information från styrelsen!

Nu gör vi en ny drive för att få tag på bankkonton inför utbetalningar. Du som inte tidigare givit bankkonton till Vägföreningen kan direkt kontakta kassör eller ordförande för att göra detta! Ju snarare desto bättre! Se kontaktuppgifter under den fliken.

 

Varför behövs bankkonton?

När föreningen säljer gemensam ägd mark (t ex markbitar till intilliggande fastighet, försäljning av tomter, eller ersättning där kommunen tar över marken) så behöver dessa inkomster fördelas ut på de ägare som hade andelar i föreningen vid de olika försäljningstillfällena. (Vem som är ägare vid ett givet tillfälle håller Lantmäteriet reda på åt oss). Avdrag görs för förrättningskostnader och den kostnad det innebär att administrera utbetalningarna.

Dessa utbetalningar kommer (förhoppningsvis) ske årsvis till ditt bankkonto. Inför deklarationen kommer du få ett kontrollbesked.