You are browsing the archive for 2016 juni 20.

Viktigt meddelande till boende i Etapp 1 som vill köpa mark av Vägföreningen

20 juni, 2016 in Etapp 1, Information från styrelsen!

Uppdaterad 2016-06-21 med kartor över S1, S2 och ansökan om lantmäteriförrättning, se längst ned i inlägget

 

På årsmötet fattades beslut om att mark mindre än 900kvm fick styrelsen mandat att sälja till medlemmar utan att kalla till medlemsmöte. Obs att detta beslut gäller S1, S2 och GA4

Många förfrågningar om markköp har inkommit.

Detta gör styrelsen nu:

1. Eftersöker firma/person som kan göra markvärdering av de aktuella markbitarna

2. Eftersöker oberoende firma/person som kan hantera detta åt Vägföreningen då Vägföreningens styrelse inte har möjlighet att hantera detta

Därefter är gången ungefär som så här enligt Lantmäteriet Huddinge:

Ansökan om fastighetsbildning samt avtal (avtalsförslag har inkommit från Lantmäteriet) och karta skickas av de två berörda fastighetsägarna till Lantmäteriet

När fastighetsbildningen är klar kan fastighetsägare beställa nybyggnadskarta

När nybyggnadskarta har inkommit kan fastighetsägare söka om bygglov

 

Om två fastighetsägare vill byta mark med varandra för att det ska bli ”bättre” tomter så skall de lämna in samma typ av ansökan

 

När 1 och 2 enligt ovan är klart kommer berörda fastighetsägare kontaktas.

Vidja s 2 karta - Karta i pdf över S2

Vidja s 1 karta - Karta i pdf över S1

lantmateriforrattning Ansökan om lantmäteriförrättning