You are browsing the archive for 2016 september 17.

Överklagande Etapp 2

17 september, 2016 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Vidja Vägförening med ombud Måns Ressner har beviljats ytterligare anstånd till 10 oktober.