You are browsing the archive for 2016 augusti.

Gatukostnader i Vidja

27 augusti, 2016 in Gatukostnad, Information från styrelsen!

Vid nästa möte i Kommunstyrelsen, Huddinge, kommer en Vidja-bos ärende i gatukostnadsfrågan till förvaltningsrätten att avhandlas. Alla handlingar i målet finns på kommunens hemsida, se länk nedan, i del 2 handlar de första sidorna om detta ärende. Intressant läsning för de flesta!

 

http://huddinge.se/Kommun-och-politik/moten-kallelser-och-protokoll/Kommunstyrelsen/Kallelser-och-protokoll/2016/kommunstyrelsen-den-31-augusti-2016/

Provtagningsplan för brunnar i Vidja

26 augusti, 2016 in Information från Storstockholms brandförsvar, Information från styrelsen!

På Storstockholms brandförsvars hemsida finns nu också provtagningsplanen för brunnar i Vidja. Efter mötet med Vidja-bor den 10 augusti reviderades planen och är nu godkänd av kommunen och provtagning pågår.

http://www.storstockholm.brand.se/aktuellt/provtagning-av-dricksvattenbrunnar-i-vidja (provtagningsplanen finns i högerspalten)

För den som inte orkar läsa själv så är det brunnar på nedanstående fastigheter som valts ut. Om provtagning inte kan genomföras på den specifika brunnen eller andra omständigheter finns så kan planen ändras. du som fastighetsägare behöver inte göra något, Geosigma som genomför provtagningarna kontaktar dig.

Vidja 1:377, Fräkenvägen 1

Vidja 1:93, Ringsättravägen 37

Vidja 1:117, Ringsättravägen 18

Vidja 1:153, Grönfinksvägen 19

Vidja 1:113, Ormörnsvägen 4

Vidja 1:314, Alängsvägen 7

Vidja 1:335, Pingvinvägen 5

Vidja 1:291, Vidjavägen 37

 

 

Påminnelse om vildsvin och soptunnor!

24 augusti, 2016 in Information från styrelsen!

Bind fast din soptunna så att vildsvinen inte kan välta den, det kan också hjälpa bara med att se till att locket inte kan öppnas, så de inte kan gräva efter gottis.

Det verkar som om du behöver ha särskild koll om du har kräftskiva, fram tills nästa tömning!

 

Sommarkväll

24 augusti, 2016 in Information från styrelsen!

En bild från utsikten vid styrelsens senaste möte.

sommarkväll

Augustikväll i Vidja

22 augusti, 2016 in Avdelning trams och roligheter

augustikväll_1

Då var det dags för en ny jobbvecka!

Augustikväll i Vidja

19 augusti, 2016 in Avdelning trams och roligheter

augustikväll_2

 

Trevlig helg!

Beviljat anstånd med överklagan i Etapp 2

12 augusti, 2016 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Häromdagen kom besked från Mark- och Miljödomstolen att anstånd beviljats i ärendet kring detaljplanen Etapp 2. Vägföreningens sökta anstånd till den 20 september 2016 har beviljats (med kommentaren att ytterligare anstånd inte kan påräknas).

Vad händer nu: styrelsen arbetar förstås sedan tidigare med att formulera överklagan i Vägföreningens namn tillsammans med ombud. Utvecklad talan skall alltså vara inne senast 20 september. Observera att Vägföreningens ärende gäller det som redan tidigare bestämts på årsmöte: i korthet att så långt det är möjligt bevara och behålla den mark som Vägföreningen gemensamt äger och förvaltar.

Så långt jag vid snabb genomläsning av aktbladet kan se så har också de fastighetsägare som begärt anstånd med att inkomma med talan beviljats detta.

Mer information om vad som sker i ärendet kommer allteftersom ny information inkommer.

 

Möte med Vidjabor och Storstockholms Brandförsvar

12 augusti, 2016 in Information från Storstockholms brandförsvar

10 augusti kom ca 50 Vidjabor på möte med Storstockholms Brandförsvar kring frågan om utsläpp av PFOS i mark och vatten i Vidja.

Nedan finns ett långt referat av hela mötet, kanske inte helt begripligt för den som inte var där, och verkligen med reservation för missuppfattningar och felskrivningar.

Möte Ågesta utbildningsanläggning 2016

På Storstockholms brandförsvars hemsida finns den dokumentation som finns för närvarande i ärendet.

http://www.storstockholm.brand.se/aktuellt/provtagning-av-dricksvattenbrunnar-i-vidja

Här finns kommunens föreläggande. SWECOS rapport från provtagning från övningsfältet samt informationsmaterial som delades ut på mötet.

Vad händer nu:

Storstockholms brandförsvar ska lämna en provtagningsplan till Huddinge kommun för godkännande. Den planen har tagits fram av Geosigma som är det företag som som kommer göra provtagningarna.

De fastigheter vars borrade brunnar valts ut för provtagning är följande. Observera att detta är en preliminär plan som ej är godkänd ännu av kommunen.

På Fräkenvägen: 1:377

På Ringsättravägen: 1:553

På Vidablicksvägen: 1:117

På Grönfinksvägen 1:153

På Ormörnsvägen: 1:113

Förslag på fler provtagningsställen kom på mötet. Här är inget ännu bestämt utan Storstockholms brandförsvar tar med detta till Geosigma.

Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas för att se om brunnarna finns och är i bruk och kan tas prov på. Du som fastighetsägare behöver inte göra något.

Vi tackar för ett gott möte. Vid mötet kom vi överens om att information från Storstockholms brandförsvar kommer via vår hemsida här, med komplettering av dokument på deras hemsida (se ovan) och vid nytt möte när proverna har analyserats. Håll främst utkik på vår hemsida och på Storstockholms brandförsvars hemsida, vi uppdaterar när något nytt finns.

Vid övergripande frågor om provtagning och markföroreningarna i Ågesta kontakta Johan Berg, Storstockholms brandförsvar, tel 070 – 764 88 69 johan.berg@ssbf.brand.se

Vid tekniska frågor om provtagningarna kontakta Oscar Fogelberg, Geosigma, tel 070 – 514 64 10 Oscar.fogelberg@geosigma.se

Vid frågor om dricksvatten och vattenkvalitet kontakta Staffan Safström, miljöchef Huddinge kommun, tel 08 – 535 364 44 Staffan.stafstrom@Huddinge.se

ågesta_möte

Rondellhunden 10 år

3 augusti, 2016 in Avdelning trams och roligheter

I dagarna stod det i tidningen att rondellhunden som fenomen fyller 10 år.

Här kommer en (rätt så dålig) bild på vår egen rondellhund.

Har du en bättre bild? Kanske vill du (anonymt förstås) mer ingående beskriva ditt konstverk? Maila oss på info (at) vidja.nu

rondellhund