You are browsing the archive for 2017 april 19.

Brevlådor i etapp 1

19 april, 2017 in Brevlådor, Information från styrelsen!

Den mark som finns i etapp 1 handhas numera av Huddinge kommun. Det innebär också den mark där brevlådeställningarna står. Huddinge kommun kommer inte att ta hand om brevlådeställningarna, och Vidja vägförening kommer förstås inte förvalta sådant som finns på mark som inte är vår. I detta är Vidja vägförening och Huddinge kommun helt överens.

Alltså uppmanar vi nu alla boende i etapp 1 att under perioden 29 april till 1 maj flytta hem era brevlådor till tomtgräns.

Eftersom det finns gatunummer på gatuskyltarna så är det möjligt. (Även om vissa företag som delar ut post kan vara av annan mening.)

Postlådorna ska sitta med öppningen 90-110 cm över marken, vänd mot vägen. Till exempel på en stolpe eller på utsidan av ett staket eller en häck. Det är viktigt att det framgår tydligt vilket gatunummer som brevlådan gäller.

Från och med 1 maj kommer Vidja vägförening ej ta ansvar för brevlådeställningar i etapp 1. Du som har kvar din brevlåda där får tillsammans med övriga brevlådeägare ansvara för att brevlådeställningar tas om hand och är korrekta.

Har du frågor kring detta – Peter Björklund styrelsemedlem som också bor i etapp 1 kan du kontakta på telefonnummer: 073 – 660 64 35

 

Bor du i etapp 2 får du dock vänta några år på att kunna flytta din brevlåda till tomtgräns. Du kan dock ha fått information i brevlådan från styrelsen kring detta, obs att den informationen endast gäller boende i etapp 1.