You are browsing the archive for 2017 maj.

Barnträff i Vidja

31 maj, 2017 in Information från styrelsen!

Från Vidja-bon Anette kommer detta upprop!

 

Hej alla!

Vi tänkte få till en liten picknick och brännbollsträff nere vid Ringsättrabadet fredagen den 9 juni från 17.00

Ett sätt att få Vidjabor och alla barnen att träffas och lära känna varandra lite mer inför stundande sommarlov.

Så de som vill – kom ned, ta med er det ni vill äta och dricka. Badkläder om så önskas. Vi ordnar brännbollsrack, boule och kanske även lite volleyboll. Bjud gärna med er de ni vill, ju fler desto trevligare.

Vi hoppas på fantastiskt väder men vid dåligt väder ställer vi in.

Hoppas vi ses!

 

sommarfest

Båt-arbetare sökes

31 maj, 2017 in Information från styrelsen!

Har du irriterat dig på övergivna båtar som ligger ivägen? Nu tar vi tag i båtfrågan.

Lördag 10 juni kl 10 samlas vi vid Ringsättrabadet för att tillsammans hjälpa till att flytta båtar. Alla båtar ska vara ilagda senast 31 maj, vilket tidigare informerats om.

Vi behöver ca 10 personer som hjälps åt, men ju fler desto snabbare! Har du en båt med motor kan du göra en insats genom att frakta båtar till en enklare upptagningsplats.

 

Ring/smsa Jonas Nordin och meddela om du kommer och vilken utrustning du kan ta med dig!

070-866 31 73

Efter förrättat värv blir det korv och fika. Du kan hjälpa till med detta även om du inte kan hjälpa till med båtflyttandet!

båtar

 

Båtplatser!

31 maj, 2017 in Information från styrelsen!

Du har väl sjösatt din båt.

Båtar i Vidja ska vara sjösatta senast 31 maj. Efter idag kommer båtar som ligger kvar att flyttas till lämplig uppläggningsplats.

Syftet med detta är att få bort bortglömda båtar, frigöra platser, samt möjliggöra åtkomst till strandlinjen under sommarperioden.

Alltså: i med båten idag!

Det här händer på din väg

29 maj, 2017 in Etapp 2

Från denna vecka påbörjas grusning och saltning på vägar. Börjar med Helmerdalsvägen.

 

Har du gjort egna iakttagelser på åtgärder som behöver göras maila ditt ärende med bild och beskrivning på vagar (at) vidja.nu

 

Och hjälp oss gärna att göra felanmälningar på Vidja-vägen till Huddinge kommun!

Uppdatering kring brevlådor i etapp 1

17 maj, 2017 in Brevlådor, Etapp 1, Information från styrelsen!

Det stora företag som delar ut post har ännu inte kontaktat Huddinge kommun för att reda ut detta.

Huddinge kommun har i detaljplanen beslutat att inte upplåta mark till brevlådeställningar, och om postutdelare nu önskar detta så behöver de ansöka om att få använda allmän kommunal mark till detta. Vidja vägförening är inte en del i beslutet utan den frågan beslutas mellan kommunen och de företag som delar ut post.

Företagen som delar ut post i området har inte överklagat eller haft synpunkter på att brevlådesamlingar inte finns med i detaljplanen i det samråd som varit för etapp 1 och inte heller i det samråd som varit för etapp 2.

Om brevlådeställningar ändå kommer att bli den lösning som kommun och postföretagen beslutar om, så kommer de inte driftas eller handhas av Vidja Vägförening, det blir då en fråga för de som har sin brevlåda vid en brevlådeställning att diskutera med postföretag och med kommun.

Kommunens hållning i frågan är att standarden rimligen ska vara högre även på postutdelning i ett detaljplanerat område än ett icke planerat område.

Uppdatering kring detaljplan etapp 2

17 maj, 2017 in Etapp 2

Mark- och miljödomstolen har nu bett Huddinge Kommun inkomma med svar på de överklaganden som finns och svarstiden går ut om någon vecka.

Det här händer på din väg

15 maj, 2017 in Information från styrelsen!

Nu är det sandsopat efter vintern så nu är våren här på riktigt även om det inte alltid känns så. Slyröjning pågår på olika ställen. Inventering pågår efter vintern att se över vägunderhållsbehovet.

 

Vi påminner om ditt ansvar som fastighetsägare att hålla fri sikt i korsningar:

 

Säker trafik på gator kräver fri sikt i korsningar. Enkla saker som att klippa häcken före och under sommaren kan rädda liv. Ansvaret för att sikten är fri är din som fastighetsägare.

Tänk på att stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom sikttriangeln. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. 

Ny båtansvarig

15 maj, 2017 in Information från styrelsen!

Efter flera års passivt hanterande av båtar och båtplatser så har vi nu en ny  båtansvarig.

 

Keti Rizeva har just tillträtt som båtansvarig och håller på att sätta sig in i allt! Välkommen!

Henne når du på marinor (at) vidja.nu och längre fram kommer lite mer information!

 

Vägavgift på väg

9 maj, 2017 in Information från styrelsen!

I dagarna får du fakturan på årets vägavgift.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag, vilket var en utdebitering på hel andel på 1400 kr. En sänkning med 400 kr från förra året.

Har du frågor kring andelstal, faktura, och liknande vänder du dig till vår kassör. Kontaktuppgifter hittar du under kontaktuppgifter.

Uppdaterade uppgifter till styrelsen

8 maj, 2017 in Information från styrelsen!

Nu finns uppdaterade uppgifter till styrelsen, inte helt förvånande under fliken kontaktuppgifter till styrelsen.

Och snart kommer också en bryggansvarig! Håll utkik här på hemsidan.