You are browsing the archive for 2017 december.

Brevlådor Vidjavägen/Alängsvägen

21 december, 2017 in Brevlådor, Information från styrelsen!

Häromdagen låg denna lapp i brevlådorna vid den brevlådeställning som måste flyttas. Lappen är ej underskriven eller har avsändare. Några Vidjabor har tagit saken i egna händer och ringt PostNord och frågat och det visar sig att Merja Lindqvist på PostNord är avsändare.

Det är fortfarande oklart om Huddinge kommun har givit sitt tillstånd till att brevlådorna ska flyttas till den platsen.

 

brevlådor

Brevlådeflytt Alängsvägen-Vidjavägen

12 december, 2017 in Brevlådor, Etapp 1

Alla med brevlådor i korsningen Alängsvägen/Vidjavägen har i dagarna fått information om att brevlådorna måste flyttas.

Varför måste brevlådorna flyttas?
Dessa står idag på mark som ägs av en privat fastighetsägare i Vidja

Varför har mark sålts till privata fastighetsägare?
Som en del i detaljplanerna 1 och 2 behöver vissa fastigheter tillföras mark. Detta för att hyfsa till en tomt, få en infart till tomten, eller för att i vissa fall så har en del av marken på en del av tomten inte tillhört den tomten. Att genomföra dessa markförsäljningar utan att kalla till medlemsstämma i varje enskilt fall antogs av årsmötet 2016. Den enskilda fastighetsägaren har förstås inte varit tvingad att köpa mark, men i många fall har detta varit en nödvändighet för att fastighetsägaren ska kunna få bygglov enligt de bestämmelser som gäller i etapp 1. Att genomföra markförsäljning är en process som tar tid och först i år har de första markövergångarna gått igenom.

Hur blir det då med brevlådorna?
Vägföreningen har förstås känt till att dessa markförsäljningar kommer göras och har under en längre tid försökt få PostNord och Huddinge kommun att ta ansvar för de brevlådeställningar som finns i etapp 1 där även flera brevlådeställningar i framtiden kommer stå på privat mark, eller som nu på mark som driftas av Huddinge kommun. Detta har inte skett. På senaste årsmötet lades fram ett förslag kring en gerilla-aktion att flytta brevlådor till tomtgräns, något som årsmötet svarade ja till. Denna aktion föll ju inte så väl ut, tyvärr, men var ett gott försök.

Varför gör inte Vägföreningen något för att flytta brevlådor?
Vägföreningen ansvarar inte för brevlådeställningar i etapp 1 sedan 1 maj 2017 som tidigare meddelats. Detta är ett ansvar för Huddinge kommun och PostNord och den som vill ha post anser vägföreningen. Vägföreningen har dock önskat hjälpa den enskilda fastighetsägaren och har därför kontaktat PostNord för att driva på en lösning ifrågan. Som tidigare meddelats här är Vägföreningen och Huddinge kommun överens om att brevlådor ska stå vid tomtgräns i detaljplanerat område. Efter ett möte som inte ledde någonstans så skulle PostNord ta fram förslag på vart brevlådor kunde ställas istället. Några medlemmar i styrelsen lovade att som privatpersoner ta ställning till dessa förslag. Det är dessa förslag som ligger som underlag till en brevlådeflytt och det är PostNord som har fattat beslut kring placeringar – det är oklart om de har gjort det i samråd med Huddinge kommun och om Huddinge kommun känner till vilka platser som föreslagits. Vidja vägförening har enbart föreslagit en enda rimlig lösning och det är brevlåda vid tomtgräns för alla fastigheter.

Vad händer nu?
Vägföreningen är inte en part i detta. Alla frågor kring brevlådor på mark i etapp 1 hänvisas till PostNord och Huddinge kommun. Vägföreningens styrelse har också meddelat PostNord ett antal gånger att styrelsen tagit sin hand från detta. Om PostNord ändå i någon del hänvisar till Vidja Vägförening så är detta fel.

Kontakta stefan.svedjeby@postnord.com eller merja.lindqvist@postnord.com om du har frågor kring detta. Försöker de hänvisa till Vägföreningen så svarar du tillbaka att Vägföreningen har inget med brevlådor på annans mark att göra.

 

Uppdaterat 13/12: har du inte hängt med i alla turer kring brevlådor i etapp1? Varje inlägg kring brevlådor är taggat med just ”Brevlådor” så klickar du på den taggen får du upp alla inlägg som har med brevlådorna att göra”.

Uppdaterat 15/12: detta gäller alltså brevlådor som står på mark som hör till etapp 1. Marken i etapp 2 där brevlådeställningar finns tillhör fortfarande oss alla i vägföreningen och förvaltas av vägföreningen. Däremot har Vägföreningen önskat att frågan skulle lösas även för brevlådor som idag står i etapp 2. Ser du problem med brevlådeställningarna inom etapp 2 så anmäler du felen till Vägföreningen som vanligt, eller drar ihop ett gäng i ditt närområde och fixar iordning felet själv.

Överklagan till mark- och miljööverdomstolen

11 december, 2017 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Nu har Vidja vägförenings ombud lämnat in ärendet till Mark- och miljööverdomstolen och fått anstånd till den 8 januari för att komma in med en mer utvecklad talan. Även ett antal fastighetsägare har gjort detsamma.

Svea HR P10755-17 Aktbil 13

 

Varning för brevlådetjuvar!

5 december, 2017 in Information från styrelsen!

En Vidja-bo har fått ett kreditkort och upplysning beställt i sitt namn. Som tur var hann personen själv tömma brevlådan innan tjuvarna. Detta är ett känt stöldmanér, att beställa ett nytt kreditkort och sedan vittja brevlådan på kort och koder.

Töm din brevlåda regelbundet. Byt gärna ut din brevlåda mot en låda med lås. För att skydda sig bättre finns det tjänster där man får reda på kreditupplysningar digitalt.

Håll uppsikt åt varandra!