You are browsing the archive for 2017 november.

Ibland går det inte som man tänkt sig på vägen!

23 november, 2017 in Information från styrelsen!

Idag var det problem vid korsningen Helmerdalsvägen och Näktergalsvägen.

Just denna incident ordnade upp sig via bärgare, men det är ändå bra att tänka på att hålla hastigheten! Anpassa hastighet efter väder och väglag! Och använd bra däck så här års. Annars kanske du hamnar på samma ställe!?

Ibland uppstår fel på vägarna – tänk på att rapportera till vägansvariga och inte tro att någon annan gör det! Kontaktuppgifter finns under kontaktuppgifter!

Obs, för drift av väg i etapp 1 och Vidjavägen från Ågesta Ridskola till Nya Rondellen i Vidja ansvarar Huddinge kommun.

sopbil i trångmål2 sopbil i trångmål

Dom i Mark- och miljödomstolen

17 november, 2017 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Domen i mål P 4628 – 16 angående detaljplan för Vidja etapp 2 kom 2017-11-13.

Den har meddelats de 25 klaganden, varav Vidja Vägförening är en part.

Nacka TR P 4628-16 Dom 2017-11-13

PDF – fil på ungefär 30 sidor. Hur du beställer ditt eget exemplar ser du på Mark- och miljödomstolens hemsida

http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Bestalla-allmanna-handlingar/ i högra spalten

I korthet så förutom ett par små ändringar så gick domstolen på kommunens linje.

Överklagande av domen ska ske den 4 december 2017.

 

Vad händer nu?

Vidja Vägförening har ett årsmötesbeslut på att driva frågan för vägföreningens del så nu formuleras ett överklagande.

Hur övriga av de klagande fastighetsägarna agerar får vi ses när tiden för överklagande gått ut.

 

 

 

Boka in årsmötet redan nu!

15 november, 2017 in Information från styrelsen!

Nästa års medlemsmöte så ses vi söndagen den 18 mars kl 13 på Ågesta övningsanläggning!

Tips om grannsamverkan

9 november, 2017 in Information från styrelsen!

Vill du hjälpa till att minska inbrott och öka din och dina grannars överblick över närområdet. Enligt BRÅ så minskar antalet inbrott i områden med grannsamverkan med 26% mot områden utan.

Flera områden i Vidja har startat grannsamverkan eller planerar att göra det.

Vill du göra det också? Har du pratat med dina närmaste grannar och de är också intresserade.

Kontakta Anna Schelin på anna.schelin@polisen.se eller 0733 – 62 73 97 eller så ringer ni 114 14.

 

Här kan du läsa mer om grannsamverkan http://samverkanmotbrott.se/