You are browsing the archive for 2017 november 17.

Dom i Mark- och miljödomstolen

17 november, 2017 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Domen i mål P 4628 – 16 angående detaljplan för Vidja etapp 2 kom 2017-11-13.

Den har meddelats de 25 klaganden, varav Vidja Vägförening är en part.

Nacka TR P 4628-16 Dom 2017-11-13

PDF – fil på ungefär 30 sidor. Hur du beställer ditt eget exemplar ser du på Mark- och miljödomstolens hemsida

http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Bestalla-allmanna-handlingar/ i högra spalten

I korthet så förutom ett par små ändringar så gick domstolen på kommunens linje.

Överklagande av domen ska ske den 4 december 2017.

 

Vad händer nu?

Vidja Vägförening har ett årsmötesbeslut på att driva frågan för vägföreningens del så nu formuleras ett överklagande.

Hur övriga av de klagande fastighetsägarna agerar får vi ses när tiden för överklagande gått ut.